Obchodní dům uzavřen. Kotva se chystá na návrat.

Parkoviště zůstává v provozu.

The store is closed. Kotva is getting ready for a comeback.

The parking lot remains in operation.