Vlastník objektu: PAN EU Kotva Prague a.s., Václavské náměstí 722/2, Nové Město, 110 00 Praha
IČ: 281 95 841, DIČ: CZ28195841