čtvrtek, 30. 11. 2017

Obchodní dům Kotva nově zdobí jedenáct obrovských perníků od mezinárodního umělce Marka Schovánka. Speciálně upravené sochy z perníkového těsta, z nichž každá měří 3,1 m a váží 100 kg, zvou na výstavu The Anarchist Cookie Shop, která proměnila část třetího patra Kotvy v anarchistickou kavárnu. Na výstavě využívá Schovánek křehké sušenky k zobrazení všeobecně srozumitelných symbolů násilí, ideologie a umění, které dává do nových souvislostí tak, aby poukázal na nefunkční místa ve struktuře uspořádání společnosti. Kavárna bude za přítomnosti Marka Schovánka plně funkční 3., 10. a 17. prosince. Vstup na výstavu, která trvá do 6. ledna 2018, je zdarma.

Výstava v Kotvě vychází z umělecké kuchařky The Anarchist Cookiebook, která je parodií na známou knihu návodů Williama Powella The Anarchist Cookbook. Část třetího patra Kotvy bude obsazena díly z pečených sušenek. Na příkladu křehkých, sladkých sušenek, které vyobrazují motivy mezilidského násilí, lhostejnosti a utrpení, vykresluje Marek Schovánek i kontrasty dnešního světa, kde na jedné straně existují konzumní a spotřební ráje, po kterých na druhé straně touží „chudší“ zbytek světa. Koncept výstavy The Anarchist Cookie Shop nepracuje pouze s rozporuplností světa obecně, nýbrž ironizuje i svět umění a uměleckého trhu jako takového. A to tím, že vybočuje ze zažitých přístupů k vystavování a proměňuje část výstavy v kavárnu a cukrárnu. V té se mohou návštěvníci občerstvit třeba i čerstvými sušenkami, které jinak visí na zdech coby umění. Vzniká tím tak parodie na parodii nebo vlastně sebe-parodie. Tu si mohou ve spikleneckém duchu užívat obě strany, jak umělec, tak návštěvníci.

Poprvé tento koncept realizoval Marek Schovánek v roce 2012 na mezinárodním festivalu současného umění ART STAYS ve Slovinsku, kde přilákal přes 4 000 návštěvníků a sklidil velký divácký i mediální ohlas. Byl označen za jeden z nejzajímavějších projektů festivalu European Capital of Culture 2012. Pokračování výstavy poté proběhlo v roce 2015 v Galerii Tančící dům. Výstava The Anarchist Cookie Shop v Kotvě volně navazuje na předchozí expozice.

Výstava bude pro veřejnost otevřena ve 3. patře Obchodního domu Kotva ve dnech 23. 11. 2017 – 6. 1. 2018.